Betingelser

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för de kontrakt som du ingår med oss ​​som leverantör (Silvia Schäfer) via webbplatsen lunenailss.myshopify .com. Om inte annat överenskommits kan införandet av dina egna villkor motsägs oberoende yrkesverksamhet. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de slutar en juridisk transaktion, utövar sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Ämne Avtalet handlar om försäljning av varor.

(2) Så snart respektive produkt publiceras på vår webbplats lämnar vi ett bindande erbjudande om att ingå ett kontrakt under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Kontraktet ingås via online -kundvagnssystemet enligt följande:
Varorna som är avsedda att köpas lagras i "kundvagnen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att hämta "kundvagnen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att ha ringt upp "Checkout" -sidan och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor , alla beställningsdata visas sedan igen på orderöversiktssidan
Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalningsmetod, kommer du antingen till ordern översiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först att skickas till webbplatsen för leverantören av det omedelbara betalningssystemet som vidarebefordras.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör det lämpliga valet eller matningen av dina uppgifter där. Du kommer sedan att omdirigeras tillbaka till orderöversiktssidan i vår onlinebutik.
Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera alla detaljer här igen och ändra dem (även via "tillbaka" -funktionen i webbläsaren ) eller göra köpet annullerat.
Genom att skicka beställningen med knappen "Köp", förklarar du ditt juridiskt bindande godkännande av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.

(4) Dina förfrågningar om att skapa ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi kommer att ge dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e -post), som du kan acceptera inom 5 dagar.

(5) Beställningen behandlas och all information som krävs i samband med avtalets ingående är överförs delvis automatiserat via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har lagrat hos oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och i synnerhet inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Individuellt utformade varor

(1) Du ger oss lämplig information, texter eller filer som krävs för varornas individuella utformning via online -beställningssystemet eller via e -post senast omedelbart efter kontraktets ingående. Våra möjliga specifikationer för filformat måste iakttas.

(2) Du förbinder dig att inte överföra data vars innehåll bryter mot tredje parts rättigheter (i synnerhet upphovsrätt, namnrätt, varumärkesrättigheter) eller bryter mot gällande lagar. Du skyddar oss uttryckligen från alla krav från tredje part som görs gällande i detta sammanhang.Detta gäller även kostnaderna för den juridiska företrädelse som krävs i detta sammanhang. Äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva behållningsrätt om det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.
(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.
§ 5 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

( 2) Som konsument ombeds du att kontrollera varan för fullständighet, uppenbara defekter och transportskador omedelbart vid leverans och att meddela oss och speditören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte gör det har detta ingen inverkan på dina lagstadgade garantikrav.

§ 6 Lagval

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån detta inte drar tillbaka det skydd som beviljas genom de obligatoriska bestämmelserna i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelse (gynnsamhetsprincip).

(2) bestämmelserna i FN: s försäljningskonvention gäller uttryckligen inte.
II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Silvia Schäfer
Hauptstr. 27
75210 Keltern
Tyskland
Telefon: 072362799987
E-post: kontakt.lunenails@gmail.com


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för utomstående onlinetvistlösning (OS-plattform) klar, tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Information om ingående av kontraktet

De tekniska stegen för att ingå kontraktet, själva ingåendet av kontraktet och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna om "ingående av kontraktet" i vår allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstext

3.1. Avtalets språk är tyska.

3.2. Vi sparar inte hela texten i kontraktet. Innan beställningen skickas via online -kundvagnssystemet kan avtalsdata skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller sparas elektroniskt. Efter att vi har tagit emot beställningen skickas orderdata, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningskontrakt och de allmänna villkoren till dig igen via e -post.

3.3. För förfrågningar om erbjudanden utanför online-kundvagnssystemet får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4 . Varornas eller tjänsternas väsentliga egenskaper

Varornas och / eller tjänsternas väsentliga egenskaper finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. Priserna i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna representerar totala priser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och kommer att bäras av dig dessutom, såvida inte fri leverans har utlovats.

​​5.3. Betalningsmetoderna för dig visas under en knapp med motsvarande märkning på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.4. Om inte annat anges för de enskilda betalningsmetoderna ska betalningskraven från det ingångna kontraktet betalas omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1.Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande

6.2. Såvitt du är en konsument är det lagreglerat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under försändelsen överförs endast till dig när varan överlämnas, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte är namngivet av entreprenören eller en person som på annat sätt utsetts att utföra försändelsen.

7. Lagstadgad garantilag

Ansvaret för defekter baseras på "garanti" -bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation skapades av advokaterna i Händlerbund som är specialiserade på IT -lagar och som kontrolleras permanent för att de överensstämmer med juridiken. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och ansvarar för varningar. Du hittar mer information om detta på: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

senaste uppdatering: 23.10.2019 .
×
Välkomna nykomlingar