Dataskydd

Dataskyddsförklaring

Om inte annat anges nedan krävs inte tillhandahållande av dina personuppgifter enligt lag eller kontrakt, eller är det nödvändigt för att ingå ett kontrakt. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla har inga konsekvenser. Detta gäller bara om ingen annan information ges i de efterföljande behandlingsåtgärderna.
"Personuppgifter" är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information.
Varje gång vår webbplats öppnas överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Denna lagrade data inkluderar till exempel namnet på den sida som ringts upp, datum och tid för samtalet, IP -adressen, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit.
Kontakta

Ansvarig
Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifterna till den person som är ansvarig för databehandlingen finns i vårt juridiska meddelande. Vi samlar bara in dina personuppgifter (namn, e -postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har gjort tillgänglig. Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan.
Om kontaktupprättandet tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. råd om köpintressen, utarbetande av ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan har ingåtts mellan dig och oss , denna databehandling sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR.
Om du kontaktar oss av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. I det här fallet har du rätt, av skäl som uppstår från din speciella situation, när som helst att invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 (f) GDPR.
Din e -postadress vi använd den bara för att behandla din begäran. Dina data raderas sedan i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.
Insamling och behandling när du använder kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi in ​​dina personuppgifter ( namn, e -postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning du har angett det. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycke fram till återkallelsen. Vi använder endast din e -postadress för att behandla din begäran. Dina data raderas sedan om du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.


Kundkonto för beställningar

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​ditt personuppgifter i den omfattning som anges där. Databehandlingen tjänar till att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderhanteringen. Behandlingen sker på grundval av Art. 6 Para. 1 lit.en GDPR med ditt samtycke Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Ditt kundkonto raderas sedan.


Insamling, behandling och överföring av personuppgifter för beställningar
När du lägger en beställning samlar vi in ​​och behandlar endast dina personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för uppfyllandet och behandlingen av din beställning samt för behandling av dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att ingå avtalet. Underlåtenhet att lämna uppgifterna innebär att inget kontrakt kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR och är nödvändig för att ett avtal ska kunna fullgöras med dig.
Dina uppgifter vidarebefordras till exempel till rederier och dropshipping -leverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderbehandling och IT -tjänsteleverantörer som du valt. I alla fall följer vi strikt de lagstadgade kraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum. E-postadress, kommentartext) endast i den utsträckning du har angett. Behandlingen tjänar till att möjliggöra kommentarer och visa kommentarer. Genom att lämna kommentaren godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker på grundval av Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsestiden. Dina personuppgifter raderas sedan.

När du publicerar din kommentar kommer namnet du har angett och den e -postadress du angav publiceras på vår webbplats köparens förseglingsverktyg för Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233) B, 04347 Leipzig). Efter att du har lagt din beställning vill vi be dig att betygsätta och kommentera ditt köp från oss Orderbehandling.
Dina uppgifter behandlas antingen med ditt samtycke eller på grundval av vårt berättigade intresse.
Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. a GDPR med ditt samtycke, förutsatt att du har mottagit Have uttryckligen samtyckt till begäran om utvärdering. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda motsvarande länk i e -postmeddelandet utan att påverka lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsestiden. Din e -postadress kommer då att tas bort från e -postlistan.
Behandlingen utan uttryckligt medgivande baseras på artikel 6 punkt 1 lit. För detta ändamål skickar vi en elektronisk utvärderingsbegäran för våra egna varor eller tjänster som du redan har köpt av oss. Det kommer att skickas till den e-postadress som vi fick från dig när du sålde en produkt eller tjänst. Skickandet av utvärderingsbegäran är föremål för att du inte har invänt mot denna användning av din e-postadress.
Du kan när som helst göra invändningar genom att meddela oss.Du hittar kontaktuppgifterna för att utöva din invändning i det juridiska meddelandet. Du kan också använda länken i begäran om utvärdering. Detta medför inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna.
De personuppgifter som lagras i detta sammanhang i det tekniska systemet för köparens utvärderingsverktyg för tätningar kommer att raderas 3 månader efter leveransen av de varor som registrerats för utvärdering.

Användning av e-postadressen -adress för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett kontraktsbehandling, uteslutande för våra egna reklamändamål för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsestiden. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet med motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e -postadress tas sedan bort från e -postlistan.


Leverantör av transporttjänster

Vidarebefordran av e -postadressen till rederiet för information om leveransstatus
Vi vidarebefordrar din e -postadress till rederiet som en del av kontraktsbehandlingen , förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta i beställningsprocessen. Syftet med överföringen är att informera dig om avsändningsstatus via e -post. Behandlingen sker på grundval av Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller transportföretaget utan att påverka lagligheten av behandlingen som utförts på grundval av samtycket fram till återkallelsen.


Betalningstjänstleverantörens kreditrapport
Användning av PayPal
Alla PayPal -transaktioner omfattas av PayPals sekretesspolicy. Du hittar detta på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)
​​
Användning av PayPal Express
Vi använder PayPal Express betaltjänst från PayPal (Europe) S.à.rl på vår webbplats et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Databehandlingen tjänar syftet med att kunna erbjuda dig betalning via PayPal Express betaltjänst. För att kunna integrera denna betaltjänst är det nödvändigt för PayPal att samla in, lagra och analysera data (t.ex. IP -adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats) när du går till webbplatsen. Cookies kan också användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt för din webbläsare att känna igen.
Denna databehandling, särskilt inställningen av cookies, sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Av skäl som härrör från din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6 punkt 1 lit. Betalningshantering som krävs data överförs till PayPal för att kunna uppfylla avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Du kan hitta mer information om databehandling när du använder PayPal Express-betaltjänsten i den tillhörande dataskyddsdeklarationen här (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE #Updated_PS).
Användning av Amazon Payments
Vi använder Amazon Payments betaltjänst från Amazon Payments Europe sca på vår webbplats (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Databehandlingen tjänar syftet med att kunna erbjuda dig betalning via Amazon Payments betaltjänst, plats för din enhet) samlar in, lagrar och analyserar. Cookies kan också användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt för din webbläsare att känna igen.
Denna databehandling, särskilt inställningen av cookies, sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Av skäl som uppstår från din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6 punkt 1 lit. överför de uppgifter som krävs för betalningshantering till Amazon Payments för att kunna uppfylla kontraktet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling sker på grundval av art. 6 punkt 1 lit. b GDPR. Help/201212490 (https://pay.amazon.com/de/help/201212490)


Användning av Klarna Checkout
Kassalösningen tillhandahålls av Klarna AB (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige) och använder cookies för att ge dig en idealisk, skräddarsydd onlineupplevelse när du använder kassan. Behandlingen sker på grundval av Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsestiden. Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsarprogramvara; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.
En detaljerad lista över cookies och en förklaring av deras respektive syfte finns här https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_at/checkout.pdf (https: // cdn .klarna .com / 1.0 / shared / content / policy / cookie / de_at / checkout.pdf).
Användning av personuppgifter när du väljer Klarna som betalningsmetod
Om du väljer Klarnas betaltjänster Klarna -faktura och / eller Klarna avbetalningsköp som Om du har bestämt dig för betalningsalternativet har du samtyckt till att vi får följande personuppgifter som för- och efternamn, adress, födelsedatum, kön, e -postadress, IP -adress, telefonnummer, som är nödvändiga för behandling av köpet på konto och en identitets- och kreditkontroll samt de uppgifter som är nödvändiga för behandling av köpet på konto som är relaterade till beställningen, såsom antal artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatter i procent, insamlade och överförs till Klarna. Databehandlingen tjänar till att erbjuda betalningsmetoderna köp på konto och hyresköp samt nödvändig kreditkontroll. Behandlingen sker på grundval av Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket tills återkallelsen skapar och genomför en identitets- och kreditkontroll.Klarna behöver köparens personuppgifter för att få information från kreditbyråer för identitets- och kreditkontroller.I Tyskland kan dessa vara följande kreditbyråer:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
​​- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden -Baden. > Som en del av beslutet om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet, förutom en adresskontroll, samlar och använder Klarna också information om köparens tidigare betalningsbeteende samt sannolikhetsvärden för detta beteende i framtida. Klarnas beräkning av dessa poängvärden utförs på grundval av ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Klarna kommer också att använda dina adressuppgifter. Om denna beräkning visar att din kreditvärdighet inte ges kommer Klarna att informera dig om detta omedelbart.

Återkallande av användningen av personuppgifter mot Klarna
1. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Klarnas användning av dina personuppgifter. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla, använda och överföra personuppgifterna, i den mån detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering av Klarnas tjänster, är lagligt eller krävs av en domstol eller en myndighet.
2. Du kan naturligtvis när som helst få information om de personuppgifter som Klarna lagrar. Denna rättighet garanteras av Federal Data Protection Act. Om du som köpare önskar detta eller om Klarna vill informera Klarna om ändringar i lagrad data kan du kontakta datenschutz@klarna.de.Cookies

Våra webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller i webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt för webbläsaren att tydligt identifieras när webbplatsen öppnas igen.

Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies ställs in och individuellt besluta om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan tas bort när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.

Under följande länkar kan du ta reda på hur du kan hantera cookies i de viktigaste webbläsarna (inklusive att inaktivera dem):
Chrome -webbläsare: https://support.google.com/accounts/answer /61416? Hl = de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 /windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https : //support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https: //support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com / de-de / guide / safari / manage-cookies-and-website-data-sfri11471 / mac)


Tekniskt nödvändiga cookies
Om inte annat anges i dataskyddsförklaringen nedan gör vi endast använda dessa tekniskt nödvändiga kakor för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, mer effektivt och säkrare. Dessutom gör cookies att våra system kan känna igen din webbläsare även efter byte av sidor och för att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter byte av sida.

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit.
Du har rätt, av skäl som uppstår från din speciella situation, när som helst att invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 (f) GDPR.

Analys

Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga bostad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den person som är ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
Databehandlingen tjänar syftet med att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsföring och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhållits för operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla webbplatsoperatören andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Bland annat kan följande information samlas in: IP -adress, datum och tid för sidvyn, klickväg, information om webbläsaren du använder och enheten du använder, besökta sidor, referens -URL (webbplats via vilken du kan hitta vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. IP -adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google -data.
Google Analytics använder teknik som cookies, webblagring i webbläsaren och spårning pixlar som möjliggör analys gör att du kan använda webbplatsen. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google -server i USA och lagras där. IP -anonymisering aktiveras på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP -adress att förkortas i förväg av Google inom EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP -adressen överförs endast till en Google -server i USA och förkortas där i undantagsfall t0> Databehandlingen, i synnerhet inställningen av cookies, sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Av skäl som härrör från din speciella situation har du rätt att hänvisa till artikel 6 stycke 1 lit.f GDPR-baserad behandling av dina personuppgifter
Du kan hindra Google från att samla in data som genereras av Google Analytics och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplug-in tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= de)
Till förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics på alla enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att detta ska få en omfattande effekt. Om du tar bort opt-out-cookien skickas förfrågningar till Google igen. Om du klickar här ställs opt-out-cookien in: Inaktivera Google Analytics (javascript: gaOptout ()).
Du hittar mer information om användarvillkor och dataskydd på https://www.google.com /analytics/terms /de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ (https: // www.google .de/intl/de/policies/) och på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de ).


De registrerades rättigheter och lagringsperiod

Lagringstid
Efter att kontraktet har behandlats fullständigt lagras uppgifterna initialt under hela garantiperiod, sedan med beaktande av lagstadgade, särskilt skatter och kommersiella lagringsperioder, och sedan raderas efter utgången av tidsfristen, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning I enlighet med artikel 15 till 20 GDPR har du följande rättigheter: rätt till information, till korrigering, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet baserad på art. 6 para. 1 f GDPR, samt mot behandling för direktreklam.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten för att klaga om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är inte lagligt.

Rätt till invändning
Är behandlingen av personuppgifter som listas här baserat på vårt legitima intresse i enlighet med art GDPR, har du rätt av skäl som uppstår från just din personliga information situationen, att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden.
Efter invändningen kommer V behandlingen av de berörda uppgifterna avslutas, såvida vi inte kan bevisa tvingande skäl som är värda att skydda behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

sker behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter att invändningen har gjorts kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

senaste uppdateringen: 23.10.2019.
×
Välkomna nykomlingar